Dansen in Friesland

Indeling - Hoe wordt er ingedeeld?

Elk kind groeit in zijn eigen tempo. Daar hij het ene jaar een spurt maakt kan het zijn dat hij een volgend jaar stagneert. Dat betekent niet dat, wanneer een kind eenmaal in een bepaalde groep zit, dit garantie geeft dat hij het volgende jaar in deze groep op de juiste plek zit. Er zijn verschillende factoren waar we rekening mee houden voor een positieve ontwikkeling van elk kind. Hierdoor kan het zijn dat verwacht wordt dat bepaalde kinderen wel bij elkaar in de groep horen, echter alle factoren zijn van invloed op de plaatsing in een groep. Niet alleen van de vaardigheden van het kind, maar ook het gedrag in de groep. Voorbeelden van deze factoren zijn:

  • leeftijd 
  • groei/progressie
  • sociale-emotionele ontwikkeling
  • talent
  • rol van het kind in de groep
  • Wedstrijdreglementen (geboortedatum is namelijk bepalend in welke categorie je komt)
  • Mogelijkheden binnen het gezin, ook met betrekking op rijden e.d
  • Verwachtingen van ouders en dansers ten aanzien van de dansles en wedstrijden

Naast onze kijk op de dansers en de indelingen die wij hierop maken hebben wij middels een vragenlijst bij ouders en dansers geïnformeerd wat de verwachtingen zijn van de dansles.

Wederzijdse verwachting is belangrijk om te zorgen dat dansers optimaal kunnen dansen.