Dansen in Friesland

Locaties

Akkrum - Dansstudio van DIF
Sporthal "Utingeradeelhal"
Spikerboor 10
8491 PA AKKRUM
Leeuwarden
Sportcentrum "De Leeuw"
Oostergrachtswal 123
8921 AC LEEUWARDEN
Berlikum
Bredeschool Berltsum
Dominee van Eijck van Heslingastrjitte 1
9041 BERLIKUM
 
Easterwierrum
MFC "De Tysker"
Skuorrehofwei 2a
9021CE EASTERWIERRUM
 
Wergea
Sportcentrum "De Fabriek"
Fricoweg 33
9005 PC WERGEA
 
Scharnegoutum
Sporthal "War Dy"
Fleardyk 1
8629 RD SCHARNEGOUTUM
 
Sint Nicolaasga
Bewegingscentrum "Maeykehiem"
Bouwen 17
8521 KN SINT NICOLAASGA