Dansen in Friesland

Regels voor deelname aan wedstrijd(en)

  • Deelname aan een wedstrijdteam wordt aangegaan voor een geheel seizoen.
  • Elke training aanwezig, op hoge uitzondering na, zoals: ziekte, familieomstandigheden, etc. 
  • Belangrijke (familie)activiteiten die samenvallen, of dreigen samen te vallen, met wedstrijden of trainingsdag(en), dienen ruim van te voren aan ons gemeld en/of gecommuniceerd te worden. De data van deze activiteiten zijn vaak al tijdig bekend.
  • Bij blessures (afhankelijk van de ernst) wordt er verwacht wel aanwezig te zijn bij de les, want al kijkend kan de danser veel oppakken en mist de danser het minst, ook ten aanzien van teamspirit en het groepsproces.
  • De dansers dienen altijd de juiste kleding/schoenen te dragen die wordt voorgeschreven.
  • Haren dienen altijd goed vast te zitten. Zelf zorg dragen voor elastiekjes.
  • Prijsuitreiking is onderdeel van de wedstrijd en mag niet gemist worden.
  • Wedstrijden zijn niet vrijblijvend; data worden vroegtijdig aangegeven (zie agenda) en alle dansers en reserves voor die dag dienen aanwezig te zijn.
 
September 2016